Servicii

Probius proiect

Probius proiect a stabilit încă de la început relații excelente cu multe companii din vecinătate în domeniul dezvoltării construcțiilor.

I. Se stabilește de comun acord tema de proiectare
Pentru construcții civile se stabilesc:
 • Suprafața construcției
 • Locația și configurația terenului pe care se va construi
 • Regimul de înălțime
 • Numărul de camere, destinația fiecare camere și compartimentarea interioară
 • Sistemul constructiv.......
 1. Certificat de urbanism (eliberat de primăria pe raza careia va fi amplasată construcția)
 2. Ridicare topografică
 3. Studiu geotehnic
 4. Cerere pentru emiterea autorizației de construire
 5. Documentul de plata a taxei de emitere a autorizației de construire (în copie)
 6. Documentația tehnică pentru autorizare construcție (D.T.A.C.) semnată și ștampilată în original (două exemplare)
 7. Avizele solicitate prin certificatul de urbanism
 8. Acte de proprietate (contract de vânzare cumpărare, moștenire, donație, etc)
 9. Pentru construcții deja existente se solicită Expertiză tehnică
 10. Dovadă de luare în evidență a proiectului la Ordinul Arhitecților din România
 1. Arhitectură
 2. Rezistență
 3. Instalații
Piese Scrise
 1. Date generale
 2. Informații generale privind proiectul
  • situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului
  • descrierea investiției
  • date tehnice ale investiției
  • durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției
 3. Costurile estimative ale investiției
  • valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general
  • eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției......
Sfaturi utile în achiziționarea unui teren

Autorizația de Construire nu se poate obține pentru un teren mai mic de 150 de mp. Astfel de terenuri de asemenea dimensiuni sunt declarate neconstruibile, așadar nu aveți posibilitatea decât să consolidați o casă care deja există cu obligativitatea să fie construită din zidărie. Este bine că vânzătorul să obțină Certificatul de Urbanism, înainte de cumpărarea terenului, pantru a ști dacă pe terenul respectiv nu sunt impuse restricții de construire.

Probius proiect

Probius proiect a stabilit încă de la început relații excelente cu multe companii din vecinătate în domeniul dezvoltării construcțiilor.

I. Se stabilește de comun acord tema de proiectare
Pentru construcții civile se stabilesc:
 • Suprafața construcției
 • Locația și configurația terenului pe care se va construi
 • Regimul de înălțime
 • Numărul de camere, destinația fiecare camere și compartimentarea interioară
 • Sistemul constructiv.......
 1. Certificat de urbanism (eliberat de primăria pe raza careia va fi amplasată construcția)
 2. Ridicare topografică
 3. Studiu geotehnic
 4. Cerere pentru emiterea autorizației de construire
 5. Documentul de plata a taxei de emitere a autorizației de construire (în copie)
 6. Documentația tehnică pentru autorizare construcție (D.T.A.C.) semnată și ștampilată în original (două exemplare)
 7. Avizele solicitate prin certificatul de urbanism
 8. Acte de proprietate (contract de vânzare cumpărare, moștenire, donație, etc)
 9. Pentru construcții deja existente se solicită Expertiză tehnică
 10. Dovadă de luare în evidență a proiectului la Ordinul Arhitecților din România
 1. Arhitectură
 2. Rezistență
 3. Instalații
Piese Scrise
 1. Date generale
 2. Informații generale privind proiectul
  • situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului
  • descrierea investiției
  • date tehnice ale investiției
  • durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției
 3. Costurile estimative ale investiției
  • valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general
  • eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției......
Sfaturi utile în achiziționarea unui teren

Autorizația de Construire nu se poate obține pentru un teren mai mic de 150 de mp. Astfel de terenuri de asemenea dimensiuni sunt declarate neconstruibile, așadar nu aveți posibilitatea decât să consolidați o casă care deja există cu obligativitatea să fie construită din zidărie. Este bine că vânzătorul să obțină Certificatul de Urbanism, înainte de cumpărarea terenului, pantru a ști dacă pe terenul respectiv nu sunt impuse restricții de construire.

Probius proiect

Probius proiect a stabilit inca de la inceput relatii excelente cu multe companii din vecinatate in domeniul dezvoltarii constructiilor.
I. Se stabileste de comun acord tema de proiectare
Pentru constructii civile se stabilesc:
 • Suprafata constructiei
 • Locatia si configuratia terenului pe care se va construi
 • Regimul de inaltime
 • Numarul de camere, destinatia fiecare camere si compartimentarea interioara
 • Sistemul constructiv.......
 1. Certificat de urbanism (eliberat de primaria pe raza careieia va fi amplasata constructia)
 2. Ridicare topografica
 3. Studiu geotehnic
 4. Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire
 5. Documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie)
 6. Documentatia tehnica pentru autorizare constructie (D.T.A.C.) semnata si stampilata in original (doua exemplare)
 7. Avizele solicitate prin certificatul de urbanism
 8. Acte de proprietate (contract de vanzare cumparare, mostenire, donatie, etc)
 9. Pentru constructii deja existente se solicita Expertiza tehnica
 10. Dovada de luare in evidenta a proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania
 1. Arhitectura
 2. Rezistenta
 3. Instalatii
Piese Scrise
 1. Date generale
 2. Informatii generale privind proiectul
  • situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului
  • descrierea investitiei
  • date tehnice ale investitiei
  • durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei
 3. Costurile estimative ale investitiei
  • valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general
  • esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei......
Sfaturi utile in achizitionarea unui teren

Autorizatia de Construire nu se poate obtine pentru un teren mai mic de 150 de mp. Astfel de terenuri de asemenea dimensiuni sunt declarate neconstruibile, asadar nu aveti posibilitatea decat sa consolidati o casa care deja exista cu obligativitatea sa fie construita din zidarie. Este bine ca vanzatorul sa obtina Certificatul de Urbanism, inainte de cumpararea terenului, pantru a sti daca pe terenul respectiv nu sunt impuse restrictii de construire.

Servicii oferite de Probius proiect

Probius proiect a stabilit încă de la început relații excelente cu multe companii din vecinătate în domeniul dezvoltării construcțiilor. Specializată în servicii de proiectare și consultanță în domeniul construcțiilor civile, industriale, agricole, hidrotehnice, drumuri și poduri.

Consultanță, studii topografice și geotehnice, expertize, avize

În urmă fiecărui proiect realizat de compania noastră, vă oferim garanția de servicii de calitate deoarece ne bazăm pe pregătirea și experiența inginerilor ce sunt întotdeauna în căutarea de învățare și perfecționare. Probius proiect vă ajută și vă îndrumă ca proiectul dumneavoastră să fie transpus corect în teren și executat conform planului, acest lucru ajutând și la eliminarea de costuri suplimentare.

01

Proiectare construcții civile, industriale și agricole

Probius Proiect oferă servicii complete de proiectare pentru acest tip de construcții de diferite dimensiuni. Pe baza unei programări, echipa noastră calificată oferă cele mai bune soluții pentru proiectarea construcției dumneavoastră, în conformitate cu toate prevederile în vigoare. Oferim cele mai potrivite idei pentru proiecte solide și rezistente fiind foarte atenți la detalii.

02

Proiectare construcții hidrotehnice și edilitare

Încă de la înființare și până în prezent, compania noastră a fost creată pentru a realiza activități de construcții hidrotehnice în țară și străinătate. Complexitatea activităților de construcții hidrotehnice și edilitare este datorată inginerilor și arhitecților. Astfel, la finalizarea fiecărui proiect toți contractorii unui proiect sunt satisfăcuți.

03

Proiectare drumuri și poduri

Oferim servicii necesare pentru construcția de drumuri și poduri. Sistemul nostru personal și flexibil de management determina foarte bine nivelurile de parcurs pentru a ajunge la destinația dorită, atât de client cât și de compania noastră – succesul. Datorită inginerilor dar și arhitecților noștri, Probius Proiect rezolva nu doar cerințele de azi, dar și cele de mâine în domeniul construcțiilor de dumuri și poduri.

04

Consultanță, studii topografice și geotehnice, expertize, avize

În urmă fiecărui proiect realizat de compania noastră, vă oferim garanția de servicii de calitate deoarece ne bazăm pe pregătirea și experiența inginerilor ce sunt întotdeauna în căutarea de învățare și perfecționare. Probius proiect vă ajută și vă îndrumă ca proiectul dumneavoastră să fie transpus corect în teren și executat conform planului, acest lucru ajutând și la eliminarea de costuri suplimentare.

01

Proiectare construcții civile, industriale și agricole

Probius Proiect oferă servicii complete de proiectare pentru acest tip de construcții de diferite dimensiuni. Pe baza unei programări, echipa noastră calificată oferă cele mai bune soluții pentru proiectarea construcției dumneavoastră, în conformitate cu toate prevederile în vigoare. Oferim cele mai potrivite idei pentru proiecte solide și rezistente fiind foarte atenți la detalii.

02

Proiectare construcții hidrotehnice și edilitare

Încă de la înființare și până în prezent, compania noastră a fost creată pentru a realiza activități de construcții hidrotehnice în țară și străinătate. Complexitatea activităților de construcții hidrotehnice și edilitare este datorată inginerilor și arhitecților. Astfel, la finalizarea fiecărui proiect toți contractorii unui proiect sunt satisfăcuți.

03

Proiectare drumuri și poduri

Oferim servicii necesare pentru construcția de drumuri și poduri. Sistemul nostru personal și flexibil de management determina foarte bine nivelurile de parcurs pentru a ajunge la destinația dorită, atât de client cât și de compania noastră – succesul. Datorită inginerilor dar și arhitecților noștri, Probius Proiect rezolva nu doar cerințele de azi, dar și cele de mâine în domeniul construcțiilor de dumuri și poduri.

04

Formular de contact

Pentru o ofertă personalizată va rugăm să ne contactați