Oferim toata gama de servicii de proiectare si consultanta in domeniul constructiilor:

Suntem o echipa dinamica de proiectanti din Iasi, formata din ingineri si arhitecti cu experienta vasta, ce oferim toata gama de servicii de proiectare si consultanta in domeniul constructiilor: civile, industriale, agricole , hidrotehnice , drumuri si poduri.

Garantam profesionalism, seriozitate si calitate in serviciile oferite si punem accent deosebit pe originalitatea si durabilitatea solutiilor adoptate.

Pentru constructii civile, pana la stabilirea solutiei tehnice oferim clientului diferite simulari 3D in vederea obtinerii unei viziuni cat mai reale a ceea ce urmeaza a fi construit.

Clientii nostri sunt persoane fizice, persoane juridice precum si institutii publice si unitati teritorial administrative din toata tara.

NU NEGLIJATI PROIECTAREA !!!

Oamenii tind sa neglijeze proiectarea in favoarea executiei. De calitatea proiectului vor depinde: costurile de executie, costurile de intretinere, calitatea utilizarii (respectiv calitatea locuirii in cazul locuintelor).

SERVICII

Proiectare Constructii Civile

 • Proiecte tehnice (Pth)
 • Documentatii tehnice pentru Autorizare Constructii (D.T.A.C.)
 • Documentatii tehnice pentru Demolare Constructii (D.T.A.D.)
 • Documentatii tehnice pentru organizare executie(D.T.O.E.)
 • Detalii de executie(D.E.)
 • Studii de fezabilitate (S.F.)
 • Verificare de proiecte prin verificatori atestati
 • Expertize tehnice prin experti atestati
 • Documentatii tehnice necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism
 • Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism
 • Consultanta in alegerea terenului
 • Consultanta pentru amenajari interioare

INCHIDETI

Proiectare Constructii Hidrotehnice si Edilitare

 • Proiecte tehnice (Pth)
 • Studii de fezabilitate (S.F.)
 • Detalii de executie(D.E.)
 • Verificare de proiecte prin verificatori atestati
 • Expertize tehnice prin experti atestati
 • Documentatii tehnice pentru Autorizare Constructii (D.T.A.C.)
 • Documentatii tehnice necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism
 • Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism
 • Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor

Din categoria constructilor hidrotehnice si de gospodarire comunala fac parte: sisteme de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate, amenajari cursuri de apa, indiguiri etc.

statie-epurare

INCHIDETI

Proiectare Drumuri si poduri

 • Studii de fezabilitate (S.F.)
 • Proiecte tehnice (Pth)
 • Detalii de executie(D.E.)
 • Document Verificare de proiecte prin verificatori atestati
 • Expertize tehnice prin experti atestati
 • Documentatii tehnice pentru Autorizare Constructii (D.T.A.C.)
 • Documentatii tehnice necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism
 • Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism
 • Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor

drumuri-si-poduri

INCHIDETI

Consultanta, studii topografice, expertize, avize

 1. Consultanta accesare fonduri europene

  Oferim solutii complete la elaborarea proiectelor pentru finantare din fondurile structurale europene prin realizarea documentatiei necesare si asistenta pe durata intregului proces de finantare si implementare a proiectului. Documentatia solicitata pentru obtinerea finantarii presupune realizarea studiului de fezabilitate, a planului de afaceri, a strategiei de marketing, realizarea si modelarea previziunilor financiare si pregatirea documentelor anexate in forma solicitata de finantator.

 2. Studii topografice - Ridicare topografica presupune masuratori la teren, elaborarea documentatiei si avizarea de catre O.C.P.I.
 3. Studii geotehnice - Studiu geotehnic se efectueaza prin deplasarea in teren a unei echipe si forarea in 1 sau 2 puncte, dupa caz, elaborarea documentatiei.
 4. Expertize - realizam expertize tehnice prin experti tehnici atestati
 5. Avize:

Continutul cadru al documentatiilor necesare obtinerii avizelor A.S.P.(Autoritatea de Sanatate Publica), A .P.M.(Agentia pentru Protectia Mediului), apa-canalizare

 • Certificat de urbanism (eliberat de primaria pe raza careia va fi amplasata constructia)
 • Acte de proprietate (contract de vanzare cumparare, mostenire, donatie, etc)
 • Memoriu tehnic
 • Plan de situatie cu lucrarile propuse scara 1:500
 • Ridicare topografica vizata de O.C.P.I.
 • Plan de incadare in zona - Scara 1:5000
 • Cerere tip

Continutul cadru al documentatiilor necesare obtinerii avizelor E-ON, ROMTELECOM

 • Certificat de urbanism (eliberat de primaria pe raza careieia va fi amplasata constructia)
 • Acte de proprietate (contract de vanzare cumparare, mostenire, donatie, etc)
 • Plan de situatie cu lucrarile propuse 1:500
 • Ridicare topografica vizata de O.C.P.I.
 • Plan de incadare in zona - Scara 1:5000
 • Cerere tip

Avize pentru scoaterea terenului din circuitului agricol:

Pentru trecerea terenului din circuitul agricol in categoria curti-constructii este necesara obtinerea a 3 avize:

 • AVIZ A.N.I.F.(Administratia Nationala de Imbunatatiri Funciare)
 • AVIZ O.C.P.I.(Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara)
 • AVIZ O.S.P.A.( Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice)

Continutul cadru al documentatiilor necesare obtinerii avizelor A.N.I.F., O.C.P.I., O.S.P.A.

 • Certificat de urbanism (eliberat de primaria pe raza careieia va fi amplasata constructia)
 • Acte de proprietate (contract de vanzare cumparare, mostenire, donatie, etc)
 • Intabulare
 • Extras de carte funciara
 • Fisa corpului de proprietate
 • Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate
 • Plan de situatie cu lucrarile propuse 1:500
 • Ridicare topografica vizata de O.C.P.I.
 • Plan de incadare in zona - Scara 1:5000
 • H.C.L. si Aviz unic - pentru situatia in care terenul a fost introdus in intravilan prin P.U.Z.
 • Cerere tip

INCHIDETI

PORTOFOLIU DE LUCRARI

Proiect 41

12346

Proiect 40

12345678

Proiect 39

01 copy1 copy02 copy2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy7 copy8 copy9 copy

Proiect 38

123456789101112

Proiect 37

1234567

Proiect 36

123456789

Proiect 35

147912

Proiect 34

12345678

Proiect 33

124789121315A 5

Proiect 32

131415161718

Proiect 31

gabor 2gabor 3gabor 4gabor 6

Proiect 30

123sit 2sit 10

Proiect 29

2349101112131415

Proiect 28

16789

Proiect 27

3C-013C-033C-053C-073C-084C-014C-024C-034C-08S1S2S4S5S7

Proiect 26

010405060809110801

Proiect 25

00'45bloc I 1bloc I 2bloc I 3bloc I 4- fatadebloc I 4- planuribloc I 5- planuribloc I 6- planuriHALA SLATINA

Proiect 24

246

Proiect 23

2346

Proiect 22

13811

Proiect 21

1346

Proiect 20

111112113114115

Proiect 19

video-19201202203204205

Proiect 18

191192193194

Proiect 17

181182183184

Proiect 16

171172173174175176

Proiect 15

161162163164165

Proiect 14

video-14151152153154155156157158159151015111512

Proiect 13

141142143144145

Proiect 12

131132133134135

Proiect 11

121122123124125126

Proiect 10

101102103104105

Proiect 09

video-991929394959697

Proiect 08

811821831841851

Proiect 07

video-78182838485

Proiect 06

6162636465

Proiect 05

51525354

Proiect 04

414243444546

Proiect 03

313233343536373839

Proiect 02

1112131415

Proiect 01

165432

Coming Soon

Coming Soon


Informatii utile

Etape Elaborare Proiecte

Etape in elaborarea unui proiect

I. Se stabileste de comun acord tema de proiectare

Pentru constructii civile se stabilesc:

 • Suprafata constructiei
 • Locatia si configuratia terenului pe care se va construi
 • Regimul de inaltime
 • Numarul de camere, destinatia fiecare camere si compartimentarea interioara
 • Sistemul constructiv

Pentru constructii hidrotehnice si drumuri se stabilesc:

 • Traseul retelelor sau drumurilor ce vor fi proiectate
 • Structura constructiva
 • Fondurile de finantare

II. Stabilirea pretului serviciilor prestate de catre proiectant

Pentru constructii civile pretul se stabileste in functie de suprafata desfasurata a constructiei, gradul de complexitate al lucrarilor si al structurii constructive stabilite de comun accord.

III. Stabilirea clauzelor contractuale si semnarea contractului de prestari servicii

IV. Obtinerea Certificatului de Urbanism

Certificatul de urbanism se obtine de catre beneficiar de la primaria in raza careia vor fi amplasate obiectivele proiectate.

V. Intocmirea ridicarii topografice si a studiului geotehnic

Se intocmesc de catre beneficiar si se inainteaza proiectantului. In situatia in care sunteti de acord, va putem indruma catre topografii si geologii cu care colaboreaza biroul nostru de proiectare si arhitectura.

VI. Elaborarea proiectului

In prima faza se elaboreaza partea de arhitectura, raelizata computerizat in 3D (tridimensional), oferind astfel clientului sansa de a-si forma o viziune foarte clara si reala asupra rezultatului final al constructiei. Pana la stabilirea de comun acord a arhitecturiii oferim clientului diferite simulari 3D, etapa ce se finalizeaza o data cu acceptul dumneavoastra, al beneficiarului pentru proiectul elaborat de noi.

Din momemntul obtinerii acceptului beneficiarului pentru arhitectura constructiei, se va trece la urmatoarea faza care consta in elaborarea propriuzisa a documentatiei ce face obiectul contractului (D.T.A.C., Pth, S.F. etc). Documentatia tehnica va fi intocmita conform prescriptiilor legale in vigoare, corespunzatoare fazei de proiectare stabilite.

VII. Predarea proiectului

La data stabilita in contract de comun acord, proiectantul va preda beneficiarului proiectul ce face obiectul contractului complet, insotit de documentatiile tehnice necesare obtinerii avizelor solicitate prin certificatul de urbanism.

INCHIDETI

Documente necesare autorizatiei de constructie

 1. Certificat de urbanism (eliberat de primaria pe raza careieia va fi amplasata constructia)
 2. Ridicare topografica
 3. Studiu geotehnic
 4. Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire
 5. Documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie)
 6. Documentatia tehnica pentru autorizare constructie (D.T.A.C.) semnata si stampilata in original (doua exemplare)
 7. Avizele solicitate prin certificatul de urbanism
 8. Acte de proprietate (contract de vanzare cumparare, mostenire, donatie, etc)
 9. Pentru constructii deja existente se solicita Expertiza tehnica
 10. Dovada de luare in evidenta a proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania

In situatia in care, o data cu autorizatia de construire/desfiintare se solicita si autorizarea organizarii executarii lucrarilor, in documentatie se vor prezenta si piesele - scrise si desenate - ale documentatiei tehnice de organizare a executiei lucrarilor (D.T.O.E.) precum si avizele specifice acestuia (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.)

Documentatie Tehnica (DTAC)

Se elaboreaza de catre colective tehnice de specialitate respectand prevederile Legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

Continutul documentatiei:

 1. Memoriu tehnic general
 2. Arhitectura:
  • memoriu tehnic de arhitectura
  • plan de situatie
  • plan de incadrare in zona
  • planurile tuturor nivelurilor
  • plan invelitoare
  • cel putin o sectiune caracteristica
  • fatade (principala, posterioara, lateral stanga, lateral dreapta)
  • detaliu imprejmuire
 3. Rezistenta:
  • memoriu tehnic de structura
  • plan fundatie
  • detalii fundatie
 4. Instalatii (sanitare,termice, electrice):
  • memorii tehnice de specialitate (termice, sanitare, electrice)
  • planuri instalatii pentru fiecare nivel
 5. Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism

Conform legii, avizele/acordurile nominalizate in certifictul de urbanism se obtin de catre solicitant. Contra cost, acestea pot fi obtinute de catre biroul nostru de proiectare.

Conform legislatiei in vigoare D.T.A.C. este un extras din Proiectul tehnic. D.T.A.C. este strict intocmita pentru obtinerea autorizatiei de constructie. Investitorul impreuna cu executantul au obligatia de a executa lucrarile autorizate numai in baza proiectului tehnic .

Certificatul de Urbanism

Informatii generale despre certificatul de urbanism:

 1. Certificatul de Urbanism se emite in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora, inclusiv pentru desfiintarea constructiilor ori a altor amenajari, precum si pentru:
  • concesionarea de terenuri
  • adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza de "Studiu de fezabilitate"
  • cereri in justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara care au ca obiect imparteli ori comasari de parcele (dezmembrarea de parcele prin lotizare sau imparteala respectiv alipirea sau dezlipirea de parcele) solicitate in scopul realizarii lucrarilor de constructii
  • constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil
 2. Pentru aceeasi parcela (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitanti, indiferent de calitatea acestora in raport cu proprietatea asupra parcelei. In aceasta situatie certificatele de urbanism urmeaza a avea acelasi continut cu caracter de informare (privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului) pentru toti solicitantii
 3. Solicitantul certificatului de urbanism poate fi orice persoana fizica sau juridica interesata sa cunoasca informatii cu privire la un imobil - teren si/sau constructii
 4. Pentru emiterea certificatului de urbanism, nu este necesar ca solicitantul sa detina un titlu asupra imobilului, actul avand un caracter de informare.
 5. Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Avize si Acorduri

 1. Continutul cadru al documentatiilor necesare obtinerii avizelor A.S.P.(Autoritatea de Sanatate Publica), A .P.M.(Agentia pentru Protectia Mediului), apa-canalizare
  • Certificat de urbanism (eliberat de primaria pe raza careieia va fi amplasata constructia)
  • Acte de proprietate (contract de vanzare cumparare, mostenire, donatie, etc)
  • Memoriu tehnic
  • Plan de situatie cu lucrarile propuse 1:500 vizat de arhitect
  • Ridicare topografica vizata de O.C.P.I.
  • Plan de situatie Scara 1:5000
  • Cerere tip
 2. Continutul cadru al documentatiilor necesare obtinerii avizelor E-ON, ROMTELECOM
  • Certificat de urbanism (eliberat de primaria pe raza careieia va fi amplasata constructia)
  • Acte de proprietate (contract de vanzare cumparare, mostenire, donatie, etc)
  • Plan de situatie cu lucrarile propuse 1:500 vizat de arhitect
  • Ridicare topografica vizata de O.C.P.I.
  • Plan de situatie Scara 1:5000
  • Cerere tip
 3. Avize pentru scoaterea terenului din circuitului agricol:
  Pentru trecerea terenului din circuitul agricol in categoria curti-constructii este necesara obtinerea a 3 avize:
  • AVIZ A.N.I.F.(Administratia Nationala de Imbunatatiri Funciare)
  • AVIZ O.C.P.I.(Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara)
  • AVIZ O.S.P.A.( Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice)

  Continutul cadru al documentatiilor necesare obtinerii avizelor A.N.I.F., O.C.P.I., O.S.P.A.

  • Certificat de urbanism (eliberat de primaria pe raza careieia va fi amplasata constructia)
  • Acte de proprietate (contract de vanzare cumparare, mostenire, donatie, etc)
  • Intabulare
  • Extras de carte funciara
  • Fisa corpului de proprietate
  • Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate
  • Plan de situatie cu lucrarile propuse 1:500 vizat de architect
  • Ridicare topografica vizata de O.C.P.I.
  • Plan de situatie Scara 1:5000
  • H.C.L. si Aviz unic - pentru situatia in care terenul a fost introdus in intravilan prin P.U.Z.
  • Cerere tip
 4. Ridicare topografica
 5. Ridicare topografica – presupune masuratori la teren, elaborarea documentatiei si intabularea terenului.

 6. Studiu geotehnic
 7. Studiu geotehnic – se efectueaza prin deplasarea in teren a unei echipe si forarea in 1 sau 2 puncte, dupa caz, elaborarea documentatiei.

  INCHIDETI

Continutul Cadru al PTh

Arhitectura

Memoriu de arhitectura

 • Lista de cantitati arhitectura
 • Caiet sarcini arhitectura
 • Plan de situatie cu lucrari propuse
 • Planuri pentru fiecare nivel
 • Plan invelitoare
 • Sectiuni caracteristice
 • Fatade (principala, posterioara, lateral stanga, lateral dreapta)
 • Vederi principala si posterioara
 • Vedere lateral stanga si vedere lateral dreapta
 • Detaliu imprejmuire
 • Tablou tamplarie

Rezistenta

 • Memoriu de rezistenta
 • Lista de cantitati rezistenta
 • Caiet sarcini rezistenta
 • Plan fundatie
 • Detalii fundatii
 • Plan structura pentru fiecare nivel in parte
 • Planuri cofraj placi peste fiecare nivel
 • Planuri armare placi
 • Extrase armatura placi
 • Detalii stalpi
 • Detalii grinzi si centuri
 • Masuri antiseismice
 • Plan pozitionare buiandrugi pentru fiecare nivel
 • Cofraj si armare buiandrugi
 • Detalii scari
 • Plan sarpanta
 • Detalii sarpanta
 • Diferite planuri si detalii functie de complexitatea proiectului

Instalatii

 • Memorii de instalatii
 • Planuri si scheme tehnologice functie de complexitatea lucrarii

INCHIDETI

Studiu de Fezabilitate

Piese Scrise

 1. Date generale
 2. Informatii generale privind proiectul
  • situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului
  • descrierea investitiei
  • date tehnice ale investitiei
  • durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei
 3. Costurile estimative ale investitiei
  • valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general
  • esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei
 4. Analiza cost-beneficiu
 5. Sursele de finantare a investitiei
 6. Sursele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

 7. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei
  • numar de locuri de munca create in faza de executie
  • numar de locuri de munca create in faza de operare
 8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei
  • valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)(in preturi – luna, anul, 1 euro = ….. lei), din care: constructii-montaj (C+M)
  • esalonarea investitiei (INV/C+M)
  • durata de realizare (luni)
  • capacitati (in unitati fizice si valorice)
  • alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz
 9. Avize si acorduri de principiu
  • avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei
  • certificatul de urbanism
  • avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc.)
  • acordul de mediu
  • alte avize si acorduri de principiu specifice

  Piese desenate

  1. plan de amplasare in zona (1:25000 – 1:5000)
  2. plan general (1: 2000 – 1:500)
  3. planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului
  4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz

  INCHIDETI

Sfaturi Utile

Sfaturi utile in achizitionarea unui teren

Autorizatia de Construire nu se poate obtine pentru un teren mai mic de 150 de mp. Astfel de terenuri de asemenea dimensiuni sunt declarate neconstruibile, asadar nu aveti posibilitatea decat sa consolidati o casa care deja exista cu obligativitatea sa fie construita din zidarie. Este bine ca vanzatorul sa obtina Certificatul de Urbanism, inainte de cumpararea terenului, pantru a sti daca pe terenul respectiv nu sunt impuse restrictii de construire.

Consultarea unui arhitect este importanta inainte de a deveni proprietar pe acel teren. Asta, ca nu cumva pe mai tarziu sa aveti probleme in construirea a ceea ce v-ati planificat.

Nu in ultimul rand, inainte de cumpararea terenului trebuie verificat, cu ajutorul unui inginer topometrist, daca dimensiunea si forma terenului in realitate, corespund cu ceea ce este trecut in acte. Si,bineinteles, trebuie verificat daca exista posibilitatea de realizare a racordului la retelele de utilitati (apa, canalizare, gaze, electricitate, telefonie, cablu TV).

INCHIDETI

Contact

Comuna Miroslava str. Col. Langa, jud. Iasi
langa Primaria Miroslava

Telefon / fax: 0232 220 901

Mobil: 0732 407 266